Lukk
meldingsloggMeldingslogg

MELDINGER

2019.12.04 Ny karttjeneste Innsjodatabase2. adresse: https://gis3.nve.no/map/services/Innsjodatabase2/MapServer/WMSServer? Den erstatter Innsjodatabase1, som legges ned 31.03.2020. Den nye tjenesten inneholder nå også batimetri.
2019.12.10 Ny karttjeneste FlomskredAktR1. adresse: https://gis3.nve.no/map/services/FlomskredAktR1/MapServer/WMSServer? Den erstatter FlomskredAktR, som legges ned 31.03.2020. Den nye tjenesten har nye kartlagnavn.
Lenker til NVE Kartkatalog
Lukk

Kart: https://kartkatalog.nve.no/ eller https://kartkatalog.nve.no/#kart

Metadata: https://kartkatalog.nve.no/#metadata

Karttjenester: https://kartkatalog.nve.no/#wms

Driftsstatus: https://kartkatalog.nve.no/#status

Epostvarsling WMS tjenester Nyheter fra GIS API Om karttjenester
Lukk

Om kart og kartverktøy

NVE Temakart Temakartene gir en enkel visning av NVEs datasett, og er tilpasset nettbrett og mobil.
WMS NEDLAST DOK N50 - Denne informasjonen betyr at temakartets datasett har WMS-tjeneste, er nedlastbart i NVEs Nedlast-løsning , er et DOK-datasett i Geonorge, - Det offentlige kartgrunnlaget og har nøyaktighet N50 (1:50 000 kartdata). De fleste datasett fra NVE har nøyaktighet tilpasset 1:50.000-kartdata. Datasett som kan brukes sammen med FKB-kartdata (Felles kartdatabase) er merket N5.

Kartverktøy finnes oversikt over NVEs avanserte kartløsninger. I NVE Atlas kan de fleste av NVEs datasett vises. Varsom.no, regObs.no og m.seNorge.no er tilpasset nettbrett og mobil.

Distribusjon NVEs tematiske geodata distribueres i henhold til Norsk lisens for offentlige data (NLOD). NVE fraskriver seg ansvar for skade som skyldes feil i data og feil bruk av data.

Lukk

MELDINGSLOGG

Lukk

Du har klikket på NVEs interne temakart.

Beklager, disse kartene er bare tilgjengelig internt i NVE.

NVE TEMAKART

NVE kart